Whites Who Kill Blacks More Likely to Escape Punishment
Permalink

Whites Who Kill Blacks More Likely to Escape Punishment

By Freddie Allen NNPA Washington Correspondent WASHINGTON (NNPA) – When the Florida jury found George…

Continue Reading →

Whites 6 Times Wealthier than Blacks
Permalink

Whites 6 Times Wealthier than Blacks

[NNPA] By Maya Rhodan NNPA Washington Correspondent WASHINGTON (NNPA) – Whites had an average wealth…

Continue Reading →