Whites Who Kill Blacks More Likely to Escape Punishment
Permalink

Whites Who Kill Blacks More Likely to Escape Punishment

By Freddie Allen NNPA Washington Correspondent WASHINGTON (NNPA) – When the Florida jury found George…

Continue Reading →